الكتاب المقدس عربي سويدي

إنجيل مرقس 3 / Markus 3

إنجيل مرقس 3
إنجيل مرقس 3 / Markus 3

إنجيل مرقس 3 الفصل / الإصحاح الثالث

إنجيل مرقس 3: 1 – 35
Markus 3:1 – 35
الشفاء في السبت
Mannen med en förtvinad hand

1 ورجَعَ يَسوعُ إلى المجمَعِ، فوجَدَ فيهِ رجُلاً يدُهُ يابِسَةٌ.
1 Han gick till synagogan en annan gång, och där satt en man som hade en förtvinad hand.
2 وكانَ هُناكَ جَماعةٌ يُراقِبونَهُ ليَرَوا هل يشفيهِ في السَّبتِ، فيَــتَّهموهُ.
2 De höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota honom på sab­baten; de ville ha något att anklaga honom för.
3 فقالَ للرَّجُلِ الّذي يدُهُ يابسةٌ: “قُمْ في وَسْطِ المَجمَعِ! “
3 Han sade till mannen med den förtvinade handen: “Stig upp och kom fram.”
4 وقالَ لِلحاضِرينَ: “أيَحِلُّ في السَّبتِ عمَلُ الخيرِ أمْ عمَلُ الشَّرِّ؟ إنقاذُ نَفسٍ أم إهلاكُها؟” فسكَتوا.
4 Sedan frågade han dem: “Vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att döda?” De teg.
5 فأجالَ يَسوعُ نظَرَهُ فيهِم وهوَ غاضِبٌ حزينٌ لِقَساوةِ قلوبِهِم، وقالَ لِلرَّجُلِ: “مُدَّ يَدَكَ! ” فمَدَّها فَعادت صحيحةً كالأخرى.
5 Då såg han på dem fylld av vrede och sorg över att de var så för­stockade. Och till mannen sade han: “Håll fram handen.” Han höll fram den, och den blev bra igen.
6 فخرَجَ الفَرِّيسيُّونَ وتَشاوَروا معَ الهِيرودسيّـينَ ليقتُلوا يَسوعَ.
6  Men fariseerna gick bort och bör­jade genast överlägga med Hero­des anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen.
Folkmassan på stranden
7 فاَنصَرَفَ معَ تلاميذِهِ إلى بحرِ الجليلِ، وتَبِعَهُ جُمهورٌ كبـيرٌ مِنَ الجليلِ واليهودِيَّةِ،
7 Jesus drog sig undan mot sjön till­sammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen,
8 ومِنْ أُورُشليمَ وأدوميةَ وعَبْرِ الأُردُنِّ ونواحي صُورَ وصَيدا. وهؤُلاءِ سَمِعوا بأعمالِهِ فجاؤُوا إلَيهِ.
8 Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom män­niskor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde.
9 فأمرَ تلاميذَهُ بأنْ يُهَيِّئوا لَه قارِبًا حتّى لا يزحَمَهُ الجَمعُ،
9 Han sade åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan.
10 ” لأنَّهُ شَفى كثيرًا مِنَ النـّاسِ، حتّى أخَذَ كُلُّ مريضٍ يشُقُّ طريقَهُ إلَيهِ ليَلمُسَهُ.
10 Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom.
11 وكانَ الّذينَ فيهِم أرواحٌ نَجِسَةٌ يَسجُدونَ لَه إذا رأَوهُ ويَصيحونَ: “أنتَ اَبنُ اللهِ! “
11 Och när de orena andarna såg ho­nom föll de ner för honom och ropade: “Du är Guds son.”
12 فكانَ يأْمُرُهُم بشِدّةٍ أنْ لا يُعلِنوا أمرَهُ.
12 Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.
اختيار الرسل الاثني عشر
De tolv utses
13 وصَعِدَ إلى الجبَلِ ودَعا الّذينَ أرادَهُم فحَضَروا إلَيهِ.
13 Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till ho­nom.
14 فأقامَ مِنهُم اَثنَي عشَرَ سَمّاهُم رُسُلاً يُرافِقونَهُ فيُرْسِلُهُم مُبَشِّرينَ،
14 Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika
15 ولهُم سُلطانٌ بِه يَطرُدونَ الشَّياطينَ.
15 och ha makt att driva ut demo­nerna.
16 وهؤُلاءِ الاثنا عشَرَ هُم: سِمْعانُ وسَمّاهُ يَسوعُ بُطرُسَ،
16 Och de tolv han utsåg var: Si­mon, som han gav namnet Petrus,
17 ويَعقوبُ ويوحنَّا اَبنا زَبْدي وسَمّاهُما بُوانَرْجِسَ، أيْ اَبنَي الرَّعدِ،
17 Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav nam­net Boanerges, det vill säga Ås­kans söner,
18 وأندَراوُسُ وفيلِبُّسُ وبَرثولوماوُسُ، ومتَّى وتوما، ويَعقوبُ بنُ حَلْفى وتَدَّاوُسُ وسِمْعانُ الوطنيُّ الغيورُ،
18 vidare Andreas, Filippos, Bar­tolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Si­mon Kananaios
19 ويَهوذا أسخَرْيوطُ الّذي أسلَمَ يَسوعَ.
19 och Judas Iskariot, han som för­rådde honom.
يسوع وبعلزبول
Demoner drivs ut med Guds ande
20 وجاءَ يَسوعُ إلى البـيتِ، فعادَ النـّاسُ إلى الازدِحامِ، حتّى تعَذَّرَ على يَسوعَ وتلاميذِه أنْ يأكُلوا.
20 När Jesus kom hem samlades fol­ket på nytt, så att han och lär­jungarna inte ens kom åt att äta.
21 وسمِعَ أقرِباؤُهُ، فجاؤوا ليأخُذوهُ لأنَّ بعضَ النّـاسِ قالوا: “فقَدَ صوابَهُ”.
21 Hans anhöriga fick höra det och gav sig i väg för att ta hand om honom; de menade att han var från sina sinnen.
22 وأمَّا مُعَلِّمو الشَّريعَةِ الّذينَ نَزَلوا مِنْ أورُشليمَ، فقالوا: “فيهِ بعلُزَبول، وهوَ بِرئيسِ الشَّياطينِ يَطرُدُ الشَّياطينَ”.
22 De skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade att han var besatt av Beelsebul och att det var med demonernas furste som han drev ut demonerna.
23 فدَعاهُم وكلَّمَهُم بأمثالٍ، قالَ: “كيفَ يُمكِنُ لِلشَّيطانِ أنْ يَطرُدَ الشَّيطانَ؟
23 Han kallade dem till sig och ta­lade till dem i liknelser: “Hur kan Satan driva ut Satan?
24 فإذا اَنقسَمتْ مَملكةٌ لا تَثبُتُ،
24 Om ett rike är splittrat kan det ri­ket inte bestå.
25 أوِ اَنقسَمَ بَيتٌ لا يَثبُتُ.
25 Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå.
26 وإذا ثارَ الشَّيطانُ على ذاتِهِ واَنقسَمَ لا يَثبُتُ، بل يزولُ.
26 Om Satan gör uppror mot sig själv och splittras kan han inte be­stå, det är slutet för honom.
27 لا يقدِرُ أحدٌ أن يدخُلَ بَيتَ رجُلٍ قويٍّ ويَنهبَ أمتِعتَهُ إلاَّ إذا قيَّدَ هذا الرَّجُلَ القَويَّ أولاً، ثم يَنهَبُ بَيتَهُ.
27 Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger, om han inte först binder honom; sedan kan han plundra hans hus.
28 الحقَّ أقولُ لكُم: كُلُّ خَطيئةٍ وكُلُّ تَجديفٍ مَهما كانَ، يَغفِرُهُما اللهُ للنَّاسِ.
28 Sannerligen, människorna skall få förlåtelse för allt, för sina syn­der och för sina hädelser, hur de än hädar.
29 وأمَّا مَنْ جَدَّفَ على الرُّوحِ القُدُسِ، فلا مَغفِرةَ لَه أبدًا، بل تَبقى خَطيئتُه أبديَّةً”.
29 Men den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlå­telse utan är skyldig till evig synd.”
30 وبِهذا الكلامِ ردَّ على الّذينَ قالوا: “فيهِ روحٌ نَجِسٌ! “
30 De hade ju sagt att han hade en oren ande.
أم يسوع وإخوته
Jesu familj
 31 وجاءَت أمُّهُ وإخوَتُهُ، فَوقفوا في خارجِ البَيتِ وأرسَلوا إلَيهِ يَدعونَهُ.
31 Nu kom hans mor och hans brö­der. De stannade utanför och skickade bud efter honom.
32 وكانَ يَجلِسُ حولَهُ جمعٌ كبـيرٌ، فقالوا لَه: “أمُّكَ وإخوتُكَ وأخواتُكَ في خارِجِ البَيتِ يَطلبونَكَ”.
32 Det satt mycket folk omkring ho­nom, och de sade: “Din mor och dina bröder är här utanför och sö­ker dig.”
33 فأجابَهُم: “مَنْ هيَ أُمّي ومَنْ هُم إخوَتي؟”
33 Jesus svarade dem: “Vem är min mor och mina bröder?”
34 ونظَرَ إلى الجالسينَ حولَهُ وقالَ: “هؤُلاءِ هُم أُمّي وإخوتي!
34 Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: “Det här är min mor och mina bröder.
35 لأنَّ مَنْ يَعمَلُ بمشيئةِ اللهِ هوَ أخي وأُختي وأُمّي”.
35 Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.”

إنجيل مرقس 3
www.LightBook.org ]

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى