الكتاب المقدس عربي سويدي

أعمال الرسل 25 / Apostlagärningarna 25

أعمال الرسل 25/ Apostlagärningarna 25
أعمال الرسل 25 / Apostlagärningarna 25

أعمال الرسل 25 الفصل / الإصحاح الخامس والعشرون

أعمال 25: 1 – 27
Apostlagärningarna 25: 1 – 27
بولس يرفع دعواه إلى القيصر
Paulus inför ståthållaren Festus
1 ولمَّا وصَلَ فَسْتوسُ بَعدَ ثلاثةِ أيّامٍ إلى الوِلايةِ، صَعِدَ مِنْ قيصرِيَّةَ إلى أُورُشليمَ.
1 Tre dagar efter det att Festus hade tillträtt som ståthållare reste han från Caesarea upp till Jerusalem.
2 فعَرَضَ لَه رُؤساءُ الكَهنَةِ وزُعماءُ اليَهودِ دَعواهُم على بولُسَ، واَلتَمَسوا مِنهُ
2 Översteprästerna och judarnas främsta män lämnade då en anmälan mot Paulus till honom,
3 أنْ يَمُنَّ علَيهِم، فيَنقُلَ بولُسَ إلى أُورُشليمَ. وأقاموا لَه كَمينًا في الطَّريقِ ليَقتُلوهُ.
3 och de bad Festus att gynna deras sak och låta hämta Paulus till Jerusalem. De förberedde nämligen ett bakhåll för att döda honom under vägen.
4 فأجابَ فَسْتُوسُ أنَّ بولُسَ يَبقى مُعتَقلاً في قيصرِيَّةَ، وأمَّا هوَ فسَيَرجِعُ إلَيها عاجِلاً.
4 Festus svarade att Paulus hölls i häkte i Caesarea och att han själv snart skulle fara dit.
5 وقالَ: “ليَنزِلْ مَعي زُعماؤُكُم إلى قيصرِيَّةَ فإذا كانَ هذا الرَّجُلُ مُذْنِبًا، فلْيتَّهِموهُ”.
5 “Era ledare”, sade han, “får alltså följa med dit ner och anklaga mannen om han har gjort något som är fel.”
6 وأقامَ فَسْتوسُ عِندَهُم أيّامًا لا تَزيدُ على الثَّمانيةِ أو العَشَرةِ، ثُمَّ نَزَلَ إلى قَيصرِيَّةَ. وفي الغَدِ جلَسَ لِلقَضاءِ، وأمَرَ بإحضارِ بولُسَ،
6 Festus stannade inte mer än åtta tio dagar och for sedan ner till Caesarea. Följande dag intog han sin plats på domartribunen och befallde att Paulus skulle föras in.
7 فلمَّا حضَرَ أحاطَ بِه اليَهودُ القادِمونَ مِنْ أُورُشليمَ واَتَّهَموهُ بِجرائِمَ كَثيرةٍ عَجِزوا عَنْ إثباتِها.
7 När han kom omringades han av de judar som hade rest ner från Jerusalem. De riktade en mängd svåra beskyllningar mot honom utan att kunna styrka dem,
8 فدافَعَ بولُسُ عَنْ نَفسِهِ قالَ: “ما أذنَبْتُ بِشيءٍ لا إلى شريعةِ اليَهودِ ولا إلى الهَيكَلِ ولا إلى القَيصرِ”.
8 medan Paulus försvarade sig med att säga: “Varken mot judarnas lag eller templet eller kejsaren har jag förbrutit mig.”
9 وأرادَ فَسْتوسُ أنْ يُرضِيَ اليَهودَ، فقالَ لِبولُسَ: “أتُريدُ أنْ تَصعَدَ إلى أُورُشليمَ، فتُحاكَمَ هُناكَ لديَّ على هذِهِ الأُمورِ؟”
9 Men Festus, som ville hålla sig väl med judarna, frågade Paulus: “Går du med på att fara upp till Jerusalem och dömas av mig där?”
10 فأجابَ بولُسُ: “أنا لدى مَحكمةِ القَيصرِ، ولدى مَحكَمةِ القَيصرِ يَجبُ أنْ أُحاكَمَ. أنتَ تَعرِفُ حَقَّ المَعرِفَةِ أنِّي ما أسأتُ إلى اليَهودِ بِشيءٍ.
10 Paulus svarade: “Jag står inför kejsarens domstol, och det är här jag skall dömas. Judarna har jag inte gjort något ont, det vet du själv mycket väl.
11 فإذا ثبَتَ أنِّي أذنَبْتُ، أوِ اَرتكَبْتُ ما أستَوجِبُ بِه الموتَ، فأنا لا أتهَرَّبُ مِنَ الموتِ. أمَّا إذا كانَ ما يتَّهِموني بِه باطِلاً، فلا يَجوزُ لأحدٍ أنْ يُسَلِّمَني إلَيهِم. وإلى القَيصرِ أرفَعُ دَعوايَ”.
11 Om jag har gjort mig skyldig till något som förtjänar döden är jag beredd att dö. Men om deras anklagelser saknar grund kan ingen utlämna mig åt dem. Jag vädjar till kejsaren.”
12 فتَشاورَ فَسْتوسُ ومُعاوِنوهُ ثُمَ أجابَ: “رَفَعْتَ إلى القَيصرِ دَعواكَ، فإلى القَيصرِ تَذهَبُ”.
12 Efter överläggning med sina rådgivare sade Festus: “Du har vädjat till kejsaren, till kejsaren skall du fara.”
بولس والملك أغريباس
Festus lägger fram fallet Paulus för kung Agrippa
13 وبَعدَ بِضعَةِ أيّامِ، جاءَ المَلِكُ أغريبَّاسُ وبَرنيكَةُ إلى قيصرِيَّةَ ليُسلِّما على فَسْتوسَ.
13 Några dagar senare anlände kung Agrippa och Berenike till Caesarea och besökte Festus.
14 فلمَّا مَضى على إقامتِهِما مُدَّةِ مِنَ الزَّمَنِ، عرَضَ فَسْتوسُ على المَلِكِ قَضيَّةَ بولُسَ قالَ: “هُنا رَجُلٌ تَرَكَهُ فيلِكْسُ في السِّجنِ.
14 De stannade i flera dagar, och Festus lade fram fallet Paulus för kungen. “Här finns en fånge”, sade han, “som Felix har lämnat efter sig.
15 وعِندَما كُنتُ في أُورُشليمَ شَكاهُ إليَ رُؤساءُ الكَهنَةِ وشُيوخُ اليَهودِ وطَلَبوا الحُكْمَ علَيهِ.
15 När jag var i Jerusalem gjorde judarnas överstepräster och äldste en anmälan mot honom där de krävde att få honom dömd.
16 فقُلتُ لهُم: مِنْ عادَةِ الرّومانِ أنْ لا يُسَلِّموا أحدًا لِلموتِ، قَبلَ أنْ يُواجِهَ مُتَّهِميهِ ويُسمَحَ لَه بالرَّدِّ على دَعواهُم.
16 Jag svarade dem att romarna inte har för sed att utlämna en anklagad innan han har fått möta sina anklagare och haft tillfälle att försvara sig.
17 فلمَّا جاؤُوا إلى هُنا، جَلَستُ في الغَدِ لِلقَضاءِ مِنْ دونِ تأخيرٍ، وأمَرْتُ بإحضارِ الرَّجُلِ.
17 När de så hade kommit hit spillde jag ingen tid utan satte mig redan nästa dag att hålla dom och lät föra fram mannen.
18 فعرَضَ مُتَّهمُوهُ دَعواهُم، فما ذَكَروا جَريمَةً واحدةً مِن النَّوعِ الّذي كُنتُ أتَوقَّعُهُ،
18 Men när hans anklagare uppträdde beskyllde de honom inte för något sådant brott som jag hade väntat,
19 وإنَّما كانَ بَينَهُم وبَينَهُ جِدالٌ في مسائِلَ تَتعلَّقُ بِدِيانَتِهِم، وبرَجُلٍ ماتَ اسمُهُ يَسوعُ، وبولُسُ يَزعُمُ أنَّهُ حَيٌّ.
19 utan det gällde en del tvistefrågor i deras egen religion och en viss Jesus, som är död men som Paulus säger är i livet.
20 فحِرْتُ في الأمرِ، فسألتُ بولُسَ أَيُريدُ أنْ يَصعَدَ إلى أُورُشليمَ ليُحاكَمَ فيها.
20 Då jag inte visste hur jag skulle reda ut detta, föreslog jag honom att resa till Jerusalem och låta sig dömas där.
21 ولكِنَّ بولُسَ رفَعَ دَعواهُ إلى جلالَةِ القَيصرِ، تارِكًا لَه النَّظَرَ فيها. فأمرتُ أنْ يَبقى مَسجونًا إلى أنْ أُرسِلَهُ لِلقيصرِ”.
21 När han då yrkade på att hållas i förvar för att få sin sak avgjord av kejsaren, gav jag order att han skall sitta kvar här tills jag skickar honom till kejsaren.”
22 فقالَ أغريبَّاسُ لِفَسْتوسَ: “ليتَني أسمَعُ أنا هذا الرَّجُلَ”. فأجابَهُ فَسْتوسُ: “غدًا تَسمَعُهُ”.
22 Agrippa sade att han själv skulle vilja höra mannen tala, och Festus svarade att det kunde ske dagen därpå.
Paulus försvarstal inför kung Agrippa
23 وفي الغدِ، جاءَ أغريبَّاسُ وبَرنيكَةُ في أُبَّهةٍ عَظيمةٍ ودَخَلا قاعَةَ المُستَمِعينَ يُحيطُ بِهِما القادَةُ ووُجَهاءُ المدينةِ. فأمَرَ فَسْتوسُ بِأنْ يَحضُرَ بولُسُ، فحَضَرَ.
23 Följande dag kom alltså Agrippa och Berenike med prakt och ståt och tog plats i audienssalen tillsammans med överstarna och de förnämsta i staden.
24 فقالَ فَسْتوسُ: “أيُّها المَلِكُ أغِريبَّاسُ، ويا جَميعَ الحاضِرينَ مَعَنا، هذا الرَّجُلُ الّذي تَرَونَهُ شَكاهُ إليَ الشَّعبُ اليَهودِيُّ كُلُّهُ في أُورُشليمَ وهُنا، وكانوا يَصرُخونَ: يَجبُ أنْ لا يُترَكَ حيًّا.
24 Festus lät föra in Paulus och sade: “Kung Agrippa och alla andra här närvarande. Ni ser framför er den man för vars skull hela mängden av judar har legat över mig, både i Jerusalem och här, och högljutt krävt att han inte skall få leva längre.
25 وأمَّا أنا، فما وجَدْتُ أنَّهُ فعَلَ شيئًا يَستوجِبُ بِه الموتَ، ولكِنَّهُ رفَعَ دَعواهُ إلى جَلالَةِ القَيصَرِ، فعَزَمتُ أنْ أُرسِلَهُ إلَيهِ،
25 Jag kan inte finna att han har gjort något som förtjänar döden,
26 وأنا لا أملِكُ شيئًا أكيدًا أكتُبُ بِه إلى جلالَتِهِ. فأحضَرتُهُ لَدَيكُم، ولَديكَ خُصوصًا أيُّها المَلِكُ أغريبّاسُ، حتّى إذا سألتُموهُ عَنْ قَضيَّتِهِ حَصَلْتُ على شيءٍ أكتُبُهُ.
26 och när han själv vädjade till kejsaren beslöt jag att skicka honom dit. Men jag har ingenting påtagligt att skriva om honom till min härskare. Därför låter jag honom framträda inför er och först och främst inför dig, kung Agrippa, så att jag efter den här utfrågningen vet vad jag skall skriva.
27 فمِنَ الحَماقَةِ في نَظَري أنْ أُرسِلَ سَجينًا مِنْ غَيرِ أنْ أوضِحَ التُّهَمَ الّتي علَيهِ”.
27 Det kan inte vara rimligt att skicka en fånge utan att också ange vad han anklagas för.”

أعمال الرسل 25 / Apostlagärningarna 25

[ www.LightBook.org ]

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى